Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Kveldsro i kirken

Kveldsro i kirken

Søndag 25.september kl.18.00 (merk tid!) er det kveldsgudstjeneste, som vi har kalt "kveldsro i kirken". Det er en gudstjeneste med mindre liturgi, god sang og musikk, tid for refleksjon, og bønnevandring med nattverd.

Gudstjenesten er ved Hilde Tveter, som også deler kveldstanker over tema "Fall til ro". Det blir sang og musikk av Christina Stangeland Hanssen. Merk at kirkekaffen er før gudstjenesten - fra kl.17.30.

Varmt velkommen!

Angrepet i Oslo
25.06.2022
Metodistkirkens ledelse har sendt ut følgende kommentar om hendelsene i Oslo i natt: Les mer

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone