Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Dåp og medlemskap

Metodistene døper barn fordi ethvert barn er Guds barn. Dåpen er det synlige og virkekraftige tegnet som gjør Guds kjærlighet nærværende og tydelig. Dåpen forteller at Gud kjennes ved oss på grunn av Jesu Kristi frelsesverk. Dåpen forteller oss at vi mennesker hører sammen med Gud, at Han tilgir oss og gir oss nytt liv. Ved dåpen blir barnet innlemmet i Guds kirke på jord, og blir registrert som døpt medlem i menigheten. I forhold til myndighetene er man da juridisk medlem av menigheten. I forhold til menigheten er man i et slags forberedende medlemskap, hvor man som ungdom eller voksen kan bestemme seg for å bli bekjennende medlem av menigheten. Da må man bekjenne troen, og blir fullt ut medlem med alle rettigheter og plikter.

Vi praktiserer barnedåp, men vi døper også ungdom og voksne som ikke tidligere er døpt.

Dersom du ønsker dåp i Metodistkirken, så ta kontakt med prest Hilde Tveter.

Dåp og medlemskap

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone