Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Bryllup

Presten i Metodistkirken har vigselsrett. Man trenger ikke være medlem av menigheten for å bli viet I Metodistkirken, eller bli viet av metodistpresten. Det er også mulighet for å bli viet utenfor kirkerommet, dersom man ønsker det. For eksempel ute i friluft. 

Ta kontakt med prest Hilde Tveter om dere kan tenke deg å gifte dere i Metodistkirken.

Bryllup

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone