Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Jundu Community Public School er vårt nye misjonsprosjekt fra januar 2021

Skolen ligger i Liberia, og vi skal bidra med 75 000 kroner til renovering og utbygging av skolen.

Vi fikk i slutten av 2020 beskjed fra misjonskonsulent Anne Ng Forster at vi må bytte misjonsprosjekt. På grunn av koronapandemien og regntiden har ikke ledelsen i Codevpro hatt mulighet til å følge opp vårt prosjektet . Da de endelig kom dit på inspeksjon i slutten av november viste det seg at landsbyen ikke hadde gjort det som var avtalt, og de var heller ikke motivert til å gjøre egeninnsats i prosjektet. Pengene har derfor blitt flyttet til et nytt prosjekt. Det nye prosjektet er fortsatt i Liberia, i landsbyen Jundu, som ligger 2,5 timer fra hovedstaden Monrovia. Vi skal være med å renovere og bygge barneskole og ungdomsskole i Jundu town. Skolen tilbyr den eneste grunnskolen for en befolkning på 4500 innbyggere og elevmasse på rundt 400 elever. Det er for tiden 15 lærere på skolen. Selve skolebygningen har store behov. Det er stor slitasje på bygningen, og det meste av taket lekker. Tømmeret på taket er ødelagt, dører skadet, benker og skrivebord faller fra hverandre eller de mangler helt. Dette gjør skoledagen vanskelig for studenter og lærere, spesielt i regntiden. Når skolen er ferdig vil den bestå av ni klasserom, lærerbolig, bibliotek og kontorer for skoleadministrasjon, latriner og vannpumpe. Landsbyen livnærer seg for det meste på landbruk med fokus på produksjon av kassava som inntektskilde. Vi gleder oss til å bidra, og de pengene vil allerede har samlet inn vil bli overført til dette nye prosjektet. 

 

 

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone