Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

BROBYGGING I CHITORA - 2014

BROBYGGING I CHITORA - 2014

Menighetens første misjonsprosjekt var et broprosjekt i Chitora, Zimbabwe, som det ble samlet inn kr.50.000.- til. Chitora er det første stedet i Zimbabwe som det ble sendt penger til fra Metodistkirken i Norge. Den afrikanske biskop Harzell appellerte i 1907 til å «reise et fyrtårn» i Afrika, en misjonsstasjon i det indre av det daværende Sør-Rhodesia. Det var primært Epworthligaen som påtok seg å samle inn til fyrtårnet, men med støtte av Årskonferansen. Tanken var å gjøre Chitora til en stor misjonsstasjon, men ulike faktorer gjorde at det i stedet ble Mutambara som ble hovedstasjon. Chitora er en ganske stor og spredt befolket landsby på ca. 1200 mennesker. Den har kirke og skole, og Metodistkirken driver en velfungerende klinikk der. Noen butikker finnes også i landsbyen. I 1999 kom syklonen Eline innover landsbyen, og med den store mengder nedbør. I dette fjellrike området vokste den lokale elva seg så stor at den dro med seg deler av en solid og god betongbro. Landsbyen ble avskåret fra hovedveien og landsbyene rundt. Det førte til at barna ikke kom seg på skolen, og folk ikke fikk medisinsk hjelp når det var mye vann i elva. Det var stor glede i Chitora og Sandnes når den nye broen endelig var på plass!

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone