Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Kirkebygget med utsmykning

Kirkebygget

Menighetens nåværende kirke ble tegnet av arkitektfirma Axel Fronth, Fredrikstad, som også fikk ansvaret for tegninger av metodistkirkene i Haugesund og Tistedal. For kirken i Sandnes var det naturlig å velge murstein siden dette var et lokalt produkt. Pga. kommunal pålagte begrensinger mht. byggningens høyde var en flat-tak løsning med store laminerte takbjelker valgt. Øverst på bygget er den en betongkonstruksjon som har flere "kors" former, og som kunne brukes som et klokketårn, men det har aldri vært brukt til dette. Utenfor kirken er de ten hage med gressplen, og hekk rundt.

Utstyr og interiør

I hovedsalen er det litt over 100 sitteplasser i benker. Radene er rettet mot prekestolen (rektangelplan). Disse er praktiske og lett å flytte når det er behov for andre sittemønster som for eksempel når sideskipet (som er parallel til hovedsalen) er tatt i  bruk for mindre eller andre typer møter. Når sideskipet er også tatt i bruk under gudstjenestene kan salen ta imot opp til ca 180 mennesker. Sideskipet er mye brukt til kirkekaffe, og andre samlinger på ukedagene. På alteret er det altersølv (lysestaker og nattverdkalk), og det pyntes også med blomster. Ved siden av alterknefallet er det et piano som fungerer bra i kirkerommet. Bak i salen i galleriet er det en orgel som ble innviet i 1976. Det var en gave til kirken fra Gottval Kalleli i minne om hans kona Karen.

Estetikk

Belysningen i salen er nokså enkel, med noen spotlights på hovedutsmykkningen. Noen synes at salen er for mørk, men arkitekten ville ikke ha lave sidevinduer fordi lyset måtte komme "ovenfra" - en symbolikk som kanskje mange ikke får med seg. Teppene opp til og rundt prekestolen og ved alteret er blå, og disse sammen med de blåfargede stolene representerer menneskeheten. Pastoren er på det blå teppe mens han forretter nattverd, både når han står og når han kneler foran alteret. Prekestolen, som blir brukt for forkynnelsen av Ordet, er hvit og representerer renhet, og er det høyeste punkt på gulvplan. Knefallet var også tidligere hvitt med den samme begrunnelse, men det viste seg å være lite praktisk å ha hvitt her. Når menigheten kneler ser de mot bakveggen og alteret. Døpefonten er plassert ved siden av altered, som er rett under prekestolen. Det firkantete takområdet ovenfor prekestolen representerer de 4 verdenshjørner, som evangeliet skal nå ut til.

Hovedutsmykningen er en stor furuskulptur laget av Per Odd Aarrestad, som forestiller "Oppstandelsen". Korset når opp til himmelen, og Jesus, som ikke lenger er på korset, har armene utstrakt for å omfavne alle som vil komme til ham - et budskap om Guds universelle nåde. Både armer og  bein  blir diffuse i sine ytterste punkter når de forsvinner inn i flammene som peker oppover. Denne utsmykning hentet en del av sin inspirasjon fra det gamle tomme kors som hang der før og som nå er montert på sideveggen. Dette korset var en gave fra en metodistspeider i Stavanger  som  var inspirert av sangen "The Old Rugged Cross".

I sideskipet er det et veggteppe som viser Jesus på veien til Golgata.

Akustikk

Lyden i kirken fungerer ganske bra med hjelp av høytalere og telesslynge og ekstra tak høytalere er installert i sideskipet. Under solosang er det sjelden behov for bruk av mikrofon. Menigheten er i en prosess for å se på nytt lydanlegg som bedre tilfredsstiller dagens bruk og krav.

 

Hentet fra et dokument kalt “Min kirke”, skrevet av Charles Jourdan I 2002

Kirkebygget med utsmykning Kirkebygget med utsmykning

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone