Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Sandnes MS

«Sandnes MS speidergruppe

Har møtedag hver mandag fra kl. 1730-1900 i kirken.

Vi holder på med speideraktiviteter innendørs og utendørs og er ofte på tur i nærområdene.

Vi kan ta imot speidere fra 7 år og oppover.»

Sandnes MS Sandnes MS

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone