Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

NY SKOLE I ZIMBABWE -2015

NY SKOLE I ZIMBABWE -2015

Metodistkirken i Sandnes har bygget ny skole i Mushangwe i Zimbabwe sammen med Metodistkirken i Stavanger. Tidligere har ungdomsskoleelevene i Mushangwe måttet reise enten til Gave, som ligger 15 km. unna, eller til Numwa, som ligger 22 km unna, for å gå på ungdomsskolen. Den daglige lange reisen gjorde elevene både trøtte og slitne, samtidig som foreldrene var bekymret for deres sikkerhet. Dette førte til dårlig læring, og mange sluttet tidlig på skolen. For jentene ble konsekvensen at de giftet seg i ung alder. Folket i distriktet ønsket å endre på dette, og siden 2005 har de jobbet for å få godkjenning for å bygge en ungdomsskole i Mushangwe. En midlertidig løsning ble å legge ungdomsskolen til barneskolen. De fikk to rom til disposisjon, men det ble raskt for liten plass, slik at ungdomsskoleelevene måtte få mye av undervisningen ute under trærne, i tillegg til i noen lånte rom i området. Ny ungdomsskole, med både bibliotek, vitenskaps laboratorium, og toaletter er på plass. Tomten har de fått av den lokale Landbruks Utviklings Myndighet (ARDA), og den er godkjent av myndighetene for skolebygg. Lokalsamfunnet har laget murstein, skaffet annet tilgjengelig byggemateriale, og bygget skolen. Sandnes og Stavanger menigheter har bidratt med penger til materialer.

 

 

 

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone