Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Familiegudstjeneste

3 ganger i halvåret er det familiegudstjeneste. Det er en barnevennlig gudstjeneste, hvor preken og sanger er tilpasset barn, og hvor barna gjerne deltar i gudstjenesten. Som regel er det speiderparade og deltagelse fra speiderne i familiegudstjenestene.

Familiegudstjeneste

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone