Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Menighetsutvikling

Høsten 2017 ble menigheten med i Metodistkirkens menighetsutviklings-program. Menighetsrådgiver Jon Løvland ledet oss i prosessen med å finne vårt oppdrag, visjoner, mål og strategier. Her kan du lese hva vi kom frem til. Vi jobber fortsatt bevisst med menighetsutvikling i menigheten vår.

Prosessen startet med at vi måtte finne ut hvor vi stod. En såkalt nå-analyse. For å kunne finne ut hvor man vil, må man vite hvor man starter! Vi snakket om hva som var våre sterke og svake sider, og våre begrensninger. Så skulle vi finne våre kjerneverdier, vårt verdigrunnlag. Det som forteller oss hva slags menighet vi er, og også hvordan vi ønsker å være. Vi ble enige om at våre kjerneverdier er å være et kristent inkluderende fellesskap. Ønskede kjerneverdier- det vi ønsker å ha mer fokus på fremover: trosformidling, nestekjærlighet og diakoni.

Neste steg var å finne ut oppdraget vårt som menighet. Hvorfor er vi her? Hva skal vi gjøre? Vi snakket om visjonen fra strategiarbeidet: Møteplass med Jesus i sentrum», og vi var enige om at det er en ganske god visjon. Men vi ønsket å også sette andre ord på hvorfor vi er her. Og vi endte opp med dette oppdraget: Nestekjærlighet og glede i et inkluderende fellesskap. Det er det vi ønsker å formidle, å være!

Neste steg var å finne noen få visjoner. En visjon er et bilde. Vi skulle se for oss et bilde av menigheten slik vi ønsket den skulle være. Her dukket det opp mange forslag, men sammen kom vi frem til 4 visjoner som vi kunne samle oss om. 

Visjoner oppsummert:

Generasjoner:

-En menighet som har omsorg for hverandre, har det kjekt sammen, deler kristent fellesskap og vokser som mennesker og kristne.

Sang og musikk

- En menighet med mye sang og musikk. 

Mangfold/inkluderende/fellesskap

- En menighet hvor alle er velkomne og oppmuntret til å delta i et fellesskap som deler tro og liv med hverandre

Utadrettet/diakonalt/misjonalt

- En menighet hvor det arbeides med et aktivt diakonalt- og misjonalt arbeid som strekker seg ut over kirkens vegger.

Utfra disse visjonene skulle vi bestemme oss for en strategi. Hva vil vi gjøre for å virkeliggjøre disse visjonene? Vi valgte da å konsentrere oss om to av visjonene i første omgang.

3. En menighet hvor alle er velkomne og oppmuntret til å delta i et fellesskap som deler

tro og liv med hverandre.

Strategi:

1. Tilrettelegge bygget

- for handicap, installere heis

2. Grupper

- Livsnære grupper

- Alpha kurs

- Ledertrening

- Treffpunkt sentrum, videreutvikle

- Kreativ kafé

3. Møte mennesker

- Sosial trening

- Bevisstgjøring

- Struktur

4. Måltidsfellesskap

- Uformelle samlinger

5. Engasjert trosliv

- Dele troshistorie kirkekaffe av og til

- Troshistorie-preken

6. Markedsføring

- Bruke sosiale medier aktivt

- Få opp ny hjemmeside

- Omtale i avisen

- Nettavisen

Siste skritt i prosessen var å lage en handlingsplan ut fra strategien vi har valgt. Hva vil vi gjøre, og når skal vi begynne med det?

Noe av det første:

  • Middag en mandag i måneden før speideren. For å styrke bånd mellom speidere og menighet. For å ha et sosialt møtepunkt for alle.
  • Mat for menn – et tilbud for bare menn hvor det kan bør være lett å be med seg venner. Lage mat sammen, primært i private hjem.
  • Legge til rette for å dele troshistorie med hverandre. I gudstjeneste/kirkekaffe.
  • Sang og musikk: konserter. En måte å gjøre kirken kjent. Mer sang og musikk i gudstjenesten
  • Skilt mot Eidsvollgata – mer synlig
  • Heis – tilrettelegge bygget
  • Tilrettelegge uteområdet for sosial aktivitet. Pentank (boccia)

 

 

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone