Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Familiesamling

3 ganger i halvåret er det familiesamling på lørdager. En slik samling består av en formingsaktivitet, sang og lek, en bibelfortelling (gjerne fortalt med flanellograf) og et måltid. Det koster kr.30,- pr,person, og maks kr.100,- pr.familie. I høsthalvåret er en av samlingene juleverksted, og i vårhalvåret påskeverksted.

 

Image

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone