Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

21 Aug
Søndag, august 21, 2022 11:00
Samlingsdag.

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone