Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

4 Des
Søndag, desember 4, 2022 11:00
Gudstjeneste ved Hilde Tveter. Musikk ved Nhat Minh Nguyen. Søndagsskole. Nattverd. Kirkekaffe
5 Des
Mandag, desember 5, 2022 17:30
Vi spiser julegrøt og øver til Lucia. Åpen for alle
6 Des
Tirsdag, desember 6, 2022 19:00
Kveldens gjest: Prost Tom Krager. Sang av sangkoret fra Metodistkirken Stavanger. Utlodning. Bevertning
7 Des
Onsdag, desember 7, 2022 11:00
Turgruppe. Vi tar med matpakke og drikke, og går tur ulike steder i vårt område.

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone