Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Konfirmasjon

Konfirmasjon i Metodistkirken er undervisning i kristen tro, samfunns og mellommenneskelige spørsmål, og metodistisk historie og lære. Det har ingenting med bekreftelse av dåpsløftet å gjøre. Derfor er det ikke nødvendig å være døpt for å konfirmeres i Metodistkirken. Konfirmasjonstiden legges opp med samlinger som inneholder undervisning ,samtaler og besøk - enten av mennesker som kommer til samlingen, eller at konfirmantene og konfirmantlærer besøker aktuelle organisasjoner/steder. I tillegg er det konfirmasjonsleir hvor metodistkonfirmanter fra hele landet samles, og noen ganger også konfirmanttur. Undervisningen starter i august/september, og konfirmanttiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste i slutten av april eller begynnelsen av mai. Vår menighet samarbeider med Stavanger metodistmenighet om konfirmasjonsundervisningen. 

Konfirmasjon

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone