Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Treffpunkt Sentrum

Treffpunkt Sentrum

Metodistkirken i Sandnes har lange tradisjoner for å ha hatt tirsdagen som en samlingskveld. Disse kveldene har hatt litt forskjellig navn, men i de senere år har første tirsdagen i hver måned gått under navnet TREFFPUNKT SENTRUM.

Denne kvelden ønsker vi skal være en uformell kveld i et hyggelig fellesskap, -  over en meget god kopp kaffe, og et interessant tema. Temaene spenner over et stort spekter, - da vi ønsker å kunne berøre tema som opptar de fleste av oss, - enten vi er kirkegjenger eller ikke. Ønsker du en liten «time-out» så er du hjertelig velkommen første tirsdagen i måneden kl. 19.00. 

 

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone