Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Studiepermisjon

Studiepermisjon

Prest Hilde Tveter skal i studiepermisjon i januar, februar og mars. Her kan du lese hennes informasjon om permisjonen. Illustrasjonsfoto: Unsplash/ Nick Morrison

Da er jeg så vidt i gang med min studiepermisjon. Det blir en litt «myk» overgang, da det er litt tilrettelegging og avtalte ting som gjenstår. Som prest i Metodistkirken har jeg mulighet til å ta 3 måneders studiepermisjon, med 6 års mellomrom. Dette er et stort privilegium, som jeg gleder meg til å benytte nå i januar, februar og mars.

Hva skal jeg så gjøre i permisjonstiden? Hvis alt går etter planen, så vil jeg forsøke å lage en diktbok. Jeg vil samle det beste av det jeg har skrevet, og forhåpentligvis også skrive noe nytt. Så håper jeg på den måten at flere kan få glede av min permisjonstid. Jeg vil også sette av tid til retreat/rekreasjon, og å lese – både faglitteratur og oppbyggelige bøker.

Personalkomiteen har laget en god plan for hvordan menighetens liv og aktiviteter ivaretas i permisjonstiden. Vi henter inn noen vikarer «utenfra», og flere av menighetens legfolk stiller opp både i forhold til gudstjenester, og i andre deler av menighetens arbeid. Jeg er så takknemlig for alle som bidrar på ulike måter til at det er mulig for meg å ha denne permisjonen nå. Det at jeg har permisjon betyr ikke at jeg ikke blir å se i denne tiden. Jeg vil komme innom kirken, både på gudstjeneste og andre ting som skjer – når det det er tid og mulighet til det.

Når det gjelder kommunikasjon og det administrative, så vil jeg, i samarbeid med menighetsrådets AU, bruke litt tid på dette hver uke. Den beste måten å få kontakt med prest/menighet på i denne perioden er å ringe menighetens mobilnummer 974 97 916, eller bruke menighetens mailadresse: sandnes@metodistkirken.no

Jeg både håper og tror at disse 3 månedene vil være utviklende både for meg personlig, og for menigheten vår! Det er min bønn at denne tiden vil bli en god start på det nye året!

Hilde Kristin Hannestad Tveter

Angrepet i Oslo
25.06.2022
Metodistkirkens ledelse har sendt ut følgende kommentar om hendelsene i Oslo i natt: Les mer

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone